Ідеалізації впливу процесів будівництва на об'єкти навколишнього середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Осипова, А. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для вивчення негативного впливу будівництва на стан довкілля створена ідеальна модель взаємодії процесів будівельного виробництва і об’єктів навколишнього середовища. Сформовані категорії об’єктів довкілля за значущістю відносно їхньої охорони і відновлення. Шляхом статистичного аналізу даних, зібраних на об’єктах-представниках обґрунтовані характеристичні параметри ідеального об’єкту будівництва. На основі виконаних прогнозних оцінок об’ємів викиду забруднюючих речовин і впливів сформована множина процесів будівництва вибірково-екстремальної структури. Взаємодія процесів будівельного виробництва і об'єктів довкілля утворюють певну будівельно-екологічну ситуацію – антропогенний ландшафт, який приймається в якості ідеальної моделі дослідження. Сформовані різновиди антропогенних ландшафтів характеризуються відповідними структурою та цільовою функцією і моделюють визначені комбінації об’єктів довкілля, що значимі для охорони та відновлення.
Опис
Ключові слова
ідеальна модель, процеси будівництва, викиди забруднюючих речових і негативні впливи, об’єкт довкілля, антропогенний ландшафт
Бібліографічний опис
Осипова А. О. Ідеалізації впливу процесів будівництва на об'єкти навколишнього середовища / А. О. Осипова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 54. - С. 277 - 288. - Бібліогр. : 21 назва.
Зібрання