Особливості зворотного потоку при подачі повітря плоскими настильними струминами

Ескіз

Дата

2005

Автори

Возняк, О. Т.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У цій статті представлені результати експериментальних досліджень зворотного потоку з використанням у вентиляційній техніці подачі повітря в приміщення плоскими настильними струминами. Був проведений двофакторний екперимент, побудована відповідна номоірама, отримані аналітичні розрахункові залежності та здійснена оптимізація. Отримані результати цих досліджень дають змогу проводити інженерні розрахунки повітророзподілу на підставі зворотного потоку, утвореного плоскою настильною струминою при різних геометричних параметрах припливної системи.

Опис

Ключові слова

вентиляція та кондиціювання повітря, повітророзподіл зворотного потоку

Бібліографічний опис

Возняк О. Т. Особливості зворотного потоку при подачі повітря плоскими настильними струминами / О. Т. Возняк // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. ; гол. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 8. – C. 3 - 11. - Бібліогр. : 8 назв

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset