Вип. 8

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Прогнозування режиму випалювання промислових зразків кислотостійкої кераміки з використанням шлаків феронікелю
  (КНУБА, 2005) Килимник, О. О.
  На основі трифакторного трирівневого методу планування експерименту встановлені аналітичні залежності водопоглинання та границі міцності на вигин від режиму випалювання та висоти зразків, що дає можливість прогнозувати технологічний режим виробництва кислотостійкості керамічної плитки.
 • Документ
  Методика оцінки резервів зростання продуктивності праці в будівництві
  (КНУБА, 2005) Ісаєнко, Ю. В.
  Пропонується методика та алгоритм оцінки резервів зростання продуктивності праці на основі факторного аналізу, яка має за мету підвищення ефективності як окремих видів будівельно-монтажних робіт, так і діяльності будівельної організації в цілому. Запропонований підхід спрямований на формування конкурентних переваг шляхом виявлення та використання внутрішніх резервів операційної сфери підприємств будівельної галузі.
 • Документ
  Рекуперативні теплообмінники з поліетиленовою теплопередаючою поверхнею
  (КНУБА, 2005) Степанов, М. В.; Коваль, В. В.
  Наведені характеристики плівкових поліетиленових теплообмінників, які можуть були використані в системах утилізації низькопотенційних ВЕР.
 • Документ
  Теплообмін в зігнутому поліетиленовому каналі некруглого поперечного перерізу
  (КНУБА, 2005) Степанов, М. В.; Рудь, С. В.
  Наведені теоретичні та експериментальні формули для розрахунку середнього коефіцієнта тепловіддачі в поліетиленовому теплообміннику. Показано, що при ламінарному русі води на теплообмін впливають повороти каналів теплообмінника, що необхідно враховувати додатковим множником при визначенні коефіцієнтів тепловіддачі та теплопередачі.
 • Документ
  Методи оцінки значень коефіцієнтів міжфазового теплообміну і масообміну
  (КНУБА, 2005) Кононенко, Г. М.
  На основі дослідження кількох математичних моделей нестаціонарного конвективного теплопереносу при фільтрації води в тріщинуватих пластах виведені формули для обчислення коефіцієнтів міжфазового теплообміну і масообміну.
 • Документ
  Дослідження гідродинамічних і теплових процесів при фільтрації води в тріщині гідророзриву
  (КНУБА, 2005) Кононенко, Г. М.
  На основі дослідження спрощеної моделі термогідродинамічного режиму в тріщині гідророзриву робиться спроба оцінити вплив вільної конвекції на теплове і гідродинамічне поля при двовимірній течії.
 • Документ
  Експериментальні дослідження теплових і гідродинамічних характеристик тепломасообмінників змішувального типу (тмзд)
  (КНУБА, 2005) Приймак, О. В.
  На базі проведених гідравлічних і теплотехнічних досліджень розроблено методику розрахунку ТМЗД та створено типоряд цих тепломасообмінннків і схеми підключення за їх допомогою систем опалення і гарячого водопостачання до теплових мереж.
 • Документ
  Энергосбережение в системах теплозащиты воздушно-тепловых завес
  (КНУБА, 2005) Лужанская, А. В.
  При слиянии горизонтальных струй, истекающих из воздухораспределительных отверстий воздушно-тепловой завесы, на расстоянии соизмеримом с шириной завесы происходит снижение энергозатрат при эффективной работе завесы и уменьшение расхода тепла на нагрев истекаемого воздуха. При этом значительно увеличивается степень теплозащиты здания.
 • Документ
  Багатофакторний аналіз теплоізоляційних матеріалів для термореновації будівель на основі лінгвістичної інформації
  (КНУБА, 2005) Ратушняк, Г. С.; Чухряєва, О. Г.
  Виконано класифікацію факторів впливу лінгвістичних змінних, що впли¬вають на прийняття рішень за результатами багатофакторного аналізу якісних та кількісних параметрів теплоізоляційних матеріалів. Результати моделювання дають змогу з використанням доступної експертно-лінгвістичної інформації здійснювати вибір пропонованого матеріалу для термореновації будівель за оптимальними еколого-економічними показниками.
 • Документ
  Інноваційні технологи в системах теплопостачання
  (КНУБА, 2005) Борисенко, С. I.
  Наведено аналіз ефективності застосування в системах теплопостачання теплопроводів у поліуретановій оболонці типу “труба в трубі”, виготовлених в заводських умовах.
 • Документ
  Аналітичні дослідження полів швидкостей і температур повітря в теплицях з децентралізованим мікрокліматом
  (КНУБА, 2005) Малкін, Е. С.; Фуртат, І. Е.; Чепурна, Н. В.
  Наведено результат аналітичних досліджень полів швидкостей і температур повітря в теплицях з камерами децентралізованого мікроклімату. Ці результати є основою для розроблення методики інженерного розрахунку системи опалення таких теплиць.
 • Документ
  Інтенсифікація виробництва та підготовка біогазу для використання в теплотехнічному обладнанні
  (КНУБА, 2005) Ратушняк, Г. С.; Джеджула, В. В.
  У статті узагальнено та обгрунтовано основні способи очищення цінного альтернативного палива біогазу від домішок та методика інтенсифікації теплообмінних процесів в біореакторі шляхом локального газорідинного омивання поверхні теплообміну.
 • Документ
  Выбор способа и средств газоочистки заводов по производству асфальтобетона
  (КНУБА, 2005) Семенов, С.В.; Омельченко, М. Я.
  Рассмотрены вредности выделяющиеся в процессе производства асфальтобетона, проведен сравнительный анализ пылегазоочистной техники, применяемой в данной отрасли, разработан наиболее эффективный вариант.
 • Документ
  Дослідження втрат тиску в повітророзподільниках з тангенціальними випусками повітря
  (КНУБА, 2005) Мілейковський, В. О.
  Розглянуто дослідне визначення втрат тиску у повітророзподільниках з тангенціальними випусками повітря. Показано, що ці повітророзподільники мають низький коефіцієнт місцевого опору, тобто дозволяють заощаджувати електроенергію на переміщення повітря у системі вентиляції. Повітророзподільники з тангенціальними випусками повітря під назвою ПЕТ впроваджуються ТОВ “ИВК "Клімат”. Вони захищені Патентом України № 4497ІА від 15.03.2002 р.
 • Документ
  Методика расчета башенных труб-градирен и результаты натурных испытаний модернизированных градирен в производстве
  (КНУБА, 2005) Ищенко, М. Ю.
  На основании результатов экспериментальных исследований разработана методика испарительных башенных градирен и труб-градирен и их выбросного факела. Результаты расчетов, выполненных по данной методике, дают вполне удовлетворительное совпадение с данными натурных испытаний модернизированной трубы-градирены.
 • Документ
  Исследования динамических характеристик при взаимодействии встречно-смещенных закрученных газовых струй
  (КНУБА, 2005) Зайцев, О. Н.
  Приведены результаты экспериментальных исследований поля скорости при взаимодействии встречных, смещенных закрученных газовых струй, показавшие нестабильность получаемой структуры вследствие воздействия прецессирующего вихревого ядра, а также определено оптимальное соотношение между величиной смещения и расстоянием между патрубками.
 • Документ
  Особливості зворотного потоку при подачі повітря плоскими настильними струминами
  (КНУБА, 2005) Возняк, О. Т.
  У цій статті представлені результати експериментальних досліджень зворотного потоку з використанням у вентиляційній техніці подачі повітря в приміщення плоскими настильними струминами. Був проведений двофакторний екперимент, побудована відповідна номоірама, отримані аналітичні розрахункові залежності та здійснена оптимізація. Отримані результати цих досліджень дають змогу проводити інженерні розрахунки повітророзподілу на підставі зворотного потоку, утвореного плоскою настильною струминою при різних геометричних параметрах припливної системи.
 • Документ
  Влияние прецессии и нутации вихревого ядра на устойчивость закрученного потока газа
  (КНУБА, 2005) Зайцев, О. Н.
  У статті наведено результати досліджень процесу прецесії вихрового ядра в закрученому потоці при наявності зони зворотних потоків, отримані теоретичні залежності, виконана візуалізація процесу