Вип. 8

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/85

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 18
 • Документ
  Прогнозування режиму випалювання промислових зразків кислотостійкої кераміки з використанням шлаків феронікелю
  (КНУБА, 2005) Килимник, О. О.
  На основі трифакторного трирівневого методу планування експерименту встановлені аналітичні залежності водопоглинання та границі міцності на вигин від режиму випалювання та висоти зразків, що дає можливість прогнозувати технологічний режим виробництва кислотостійкості керамічної плитки.
 • Документ
  Методика оцінки резервів зростання продуктивності праці в будівництві
  (КНУБА, 2005) Ісаєнко, Ю. В.
  Пропонується методика та алгоритм оцінки резервів зростання продуктивності праці на основі факторного аналізу, яка має за мету підвищення ефективності як окремих видів будівельно-монтажних робіт, так і діяльності будівельної організації в цілому. Запропонований підхід спрямований на формування конкурентних переваг шляхом виявлення та використання внутрішніх резервів операційної сфери підприємств будівельної галузі.
 • Документ
  Рекуперативні теплообмінники з поліетиленовою теплопередаючою поверхнею
  (КНУБА, 2005) Степанов, М. В.; Коваль, В. В.
  Наведені характеристики плівкових поліетиленових теплообмінників, які можуть були використані в системах утилізації низькопотенційних ВЕР.
 • Документ
  Теплообмін в зігнутому поліетиленовому каналі некруглого поперечного перерізу
  (КНУБА, 2005) Степанов, М. В.; Рудь, С. В.
  Наведені теоретичні та експериментальні формули для розрахунку середнього коефіцієнта тепловіддачі в поліетиленовому теплообміннику. Показано, що при ламінарному русі води на теплообмін впливають повороти каналів теплообмінника, що необхідно враховувати додатковим множником при визначенні коефіцієнтів тепловіддачі та теплопередачі.
 • Документ
  Методи оцінки значень коефіцієнтів міжфазового теплообміну і масообміну
  (КНУБА, 2005) Кононенко, Г. М.
  На основі дослідження кількох математичних моделей нестаціонарного конвективного теплопереносу при фільтрації води в тріщинуватих пластах виведені формули для обчислення коефіцієнтів міжфазового теплообміну і масообміну.
 • Документ
  Дослідження гідродинамічних і теплових процесів при фільтрації води в тріщині гідророзриву
  (КНУБА, 2005) Кононенко, Г. М.
  На основі дослідження спрощеної моделі термогідродинамічного режиму в тріщині гідророзриву робиться спроба оцінити вплив вільної конвекції на теплове і гідродинамічне поля при двовимірній течії.
 • Документ
  Експериментальні дослідження теплових і гідродинамічних характеристик тепломасообмінників змішувального типу (тмзд)
  (КНУБА, 2005) Приймак, О. В.
  На базі проведених гідравлічних і теплотехнічних досліджень розроблено методику розрахунку ТМЗД та створено типоряд цих тепломасообмінннків і схеми підключення за їх допомогою систем опалення і гарячого водопостачання до теплових мереж.
 • Документ
  Энергосбережение в системах теплозащиты воздушно-тепловых завес
  (КНУБА, 2005) Лужанская, А. В.
  При слиянии горизонтальных струй, истекающих из воздухораспределительных отверстий воздушно-тепловой завесы, на расстоянии соизмеримом с шириной завесы происходит снижение энергозатрат при эффективной работе завесы и уменьшение расхода тепла на нагрев истекаемого воздуха. При этом значительно увеличивается степень теплозащиты здания.
 • Документ
  Багатофакторний аналіз теплоізоляційних матеріалів для термореновації будівель на основі лінгвістичної інформації
  (КНУБА, 2005) Ратушняк, Г. С.; Чухряєва, О. Г.
  Виконано класифікацію факторів впливу лінгвістичних змінних, що впли¬вають на прийняття рішень за результатами багатофакторного аналізу якісних та кількісних параметрів теплоізоляційних матеріалів. Результати моделювання дають змогу з використанням доступної експертно-лінгвістичної інформації здійснювати вибір пропонованого матеріалу для термореновації будівель за оптимальними еколого-економічними показниками.
 • Документ
  Інноваційні технологи в системах теплопостачання
  (КНУБА, 2005) Борисенко, С. I.
  Наведено аналіз ефективності застосування в системах теплопостачання теплопроводів у поліуретановій оболонці типу “труба в трубі”, виготовлених в заводських умовах.