Вплив розташування аераторів на масообмін і гідродинаміку аеротенків

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті проаналізовано вплив розташування систем аерації на масообмін і гідродинаміку аеротенків. Зниження затрат електроенергії на аерацію, підвищення якості очищеної води та зменшення енергомісткості аеротенків очікується.
Опис
Ключові слова
аератори, гідродинаміка, масообмін, аеротенк, електроенергія, аэраторы, гидродинамика, массообмен, аэротенк, электроэнергия, aerators, hydrodynamics, mass transfer, aeration tank, electric power
Бібліографічний опис
Сівак В. М. Вплив розташування аераторів на масообмін і гідродинаміку аеротенків / В. М. Сівак, О. Є. Щодро, М. І. Пилипей // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 351-359. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання