Тестування збіжності МСЕ на задачах теорії пружності при використанні просторового криволінійного СЕ

Ескіз

Дата

2018

Автори

Іванченко, Г. М.
Пікуль, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даній роботі наведено результати тестування методу скінченних елементів з використанням криволінійного просторового скінченного елемента на двох типах задач теорії пружності (рівновага товстостінного циліндра під дією зовнішнього та внутрішнього тиску, рівновага товстих плит з різними умовами закріплення) з різними параметрами та згущенням сітки дискретизації. Результати дослідження порівнюються з відомими аналітичними розв’язками, а також з розв’язками, отриманими іншими схемами методу скінченних елементів в ПК «ЛІРА-САПР» та ПК «SCAD Office».

Опис

Ключові слова

метод скінченних елементів, товсті пластини, товсті оболонки, криволінійний просторовий скінченний елемент, задача Ламе, кафедра будівельної механіки, кафедра металевих та дерев’яних конструкцій

Бібліографічний опис

Іванченко Г. М. Тестування збіжності МСЕ на задачах теорії пружності при використанні просторового криволінійного СЕ / Г. М. Іванченко, А. В. Пікуль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 100. – С. 172-180. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset