Фрактальність концентричних просторових структур у контексті сталого розвитку еколого-містобудівних систем

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто умови та етапи виникнення фрактально вкладеної множини концентричних зон доступності міст. Кількість «рівнів вкладеності» цієї множини залежить від статусу та привабливості міст.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, фрактальність просторових структур, зони впливу міст, сталий розвиток, еколого-містобудівні системи, фрактальность пространственных структур, зоны влияния городов, устойчивое развитие, эколого-градостроительные системы, fractality of spatial structures, zones of influence of cities, sustainable development, ecological and town-planning systems
Бібліографічний опис
Устінова І. І. Фрактальність концентричних просторових структур у контексті сталого розвитку еколого-містобудівних систем / І. І. Устінова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 405-412. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання