Фрактальність концентричних просторових структур у контексті сталого розвитку еколого-містобудівних систем

Ескіз

Дата

2017

Автори

Устінова, І. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто умови та етапи виникнення фрактально вкладеної множини концентричних зон доступності міст. Кількість «рівнів вкладеності» цієї множини залежить від статусу та привабливості міст.

Опис

Ключові слова

кафедра містобудування, фрактальність просторових структур, зони впливу міст, сталий розвиток, еколого-містобудівні системи, фрактальность пространственных структур, зоны влияния городов, устойчивое развитие, эколого-градостроительные системы, fractality of spatial structures, zones of influence of cities, sustainable development, ecological and town-planning systems

Бібліографічний опис

Устінова І. І. Фрактальність концентричних просторових структур у контексті сталого розвитку еколого-містобудівних систем / І. І. Устінова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 405-412. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset