Власні коливання товстої циліндричної оболонки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Автори
Чибіряков, В. К.
Жупаненко, І. В
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Пропонується аналітично-чисельна методика розрахунку частот та форм власних коливань вісесиметричної товстої циліндричної оболонки сталої товщини. Особливістю методики є те, що динамічна теорія оболонки побудована без обмеження відносної товщини. Ефективність запропонованого підходу перевірялась при розвязку модельних задач та порівнянням з результатами, отриманими за іншими методиками.
Опис
Ключові слова
частота, власні коливаня, задачі, однорідне тіло, аналітично-чисельна методика розрахунку, циліндрична оболонка, кафедра вищої математики
Бібліографічний опис
Чибіряков В. К. Власні коливання товстої циліндричної оболонки / В. К. Чибіряков, І. В. Жупаненко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 127 - 133. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання