Утилизация и локализация токсичных отходов в шлакощелочных бетонах и компаундах

Анотація
Досліджено процеси структуроутворення в модельних системах «лужний цемент - солі важких металів» і приведені результати надійності локалізації гальванічних шламів в шлаколужному цементному камені. Розглянуто властивості і склади шлаколужних бетонів, що включають гальванічні шлами та електроліти відпрацьованих акумуляторів, наведено досвід іммобілізації гальванічних шламів у складі бетонних виробів для дорожнього будівництва і малих архітектурних форм. Приведені дослідження ефективності іммобілізації радіоактивних відходів в компаундах на лужному цементі.
Опис
Ключові слова
кафедра технології будівельних конструкцій і виробів, токсичні відходи, шлаколужні бетони, компаунди
Бібліографічний опис
Утилизация и локализация токсичных отходов в шлакощелочных бетонах и компаундах / П. В. Кривенко, О. Н. Петропавловский, А. Г. Гелевера, Г. В. Вознюк // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. підприємство "НДІБМВ" ; Держ. наук.-дослід. інститут “ДНДІСТ” ; гол. ред. Ю. М. Червяков. – Київ : Знання, 2012. - Вип. 43. - С. 87 - 110. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання