Геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan. В якості прикладу реалізації розглянутих методів пропонується пагін автоматичної генерації отворів та гільз в місцях перетину елементів інженерних мереж зі стінами. На прикладі типових елементів інженерних мереж здійснено аналіз роботи алгоритмів. Серед розглянутих алгоритмів: алгоритм пошуку осі для елемента інженерної мережі прямокутного перерізу, алгоритм пошуку осі для елемента інженерної мережі круглого перерізу, алгоритм пошуку перетину двох відрізків у просторі, алгоритм пошуку перетину відрізка з площиною у просторі, алгоритм пошуку центра кола описаного навколо багатокутника у просторі. Всі використані алгоритми детально описані та проілюстровані.
Опис
Ключові слова
плагін, геометричний метод, інженерна мережа, автогенерація, САПР, Allplan, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Квасневський В. М. Геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan / В. М. Квасневський, Є. В. Бородавка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 22. – С. 128-133. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання