Організація та управління будівництвом : методичні вказівки до виконання курсової роботи

Ескіз

Дата

2023

Автори

Шебек, Микола Олександрович
Клис, Максим Валерійович
Титок, Вікторія Вікторівна
Ємельянова, Олена Миколаївна
Тугай, Олексій Анатолійович
Дубинка, Олександр Володимирович
Демидова, Олена Олександрівна
Савенко, Володимир Іванович
Нестеренко, Ірина Сергіївна
Орищенко, Віктор Вікторович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містить завдання та склад курсової роботи, наскрізний приклад виконання роботи за вихідними даними першого варіанту завдання, вказівки до оформлення графічної частини роботи, схему об'єкта будівництва та характеристику об'ємно–планувальних рішень для кожного варіанта. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання.

Опис

Ключові слова

кафедра організації та управління будівництвом, організація будівництва, управління будівництвом

Бібліографічний опис

Організація та управління будівництвом : методичні вказівки до виконання курсової роботи : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : М. О. Шебек, М. В. Клис, В. В. Титокта, О. М. Ємельянова, О. А. Тугай [та ін.]. – Київ : КНУБА, 2024. – 52 с. - Бібліогр. : с. 47 - 48.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset