Ефективне управління підприємством як фактор трансформації систем

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядається та доводиться необхідність залучення прикладних наукових апаратів щодо вирішення економічних та управлінських задач. Обґрунтовується доцільність та позивний вплив на розвиток і функціонування підприємства – як складної економічної системи через механік міжнаукового синтезу.
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, моделювання, прикладна геометрія, мінауковий синтез, інтерпретація
Бібліографічний опис
Бондар О. А. Ефективне управління підприємством як фактор трансформації систем / О. А. Бондар, І. М. Якимчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 33. - С. 13 - 20. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання