Історія фізичної культури: методичні вказівки до вивчення дисципліни

Ескіз

Дата

2021

Автори

Киселевська, Світлана Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Історія фізичної культури». Надано теми до лекційних і семінарських занять, теми для самостійної роботи, питання до модульного та семестрового контролю, список літератури й інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр денної і заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

історія фізичної культури, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Історія фізичної культури: методичні вказівки до вивчення дисципліни : для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : С. М. Киселевська. - Київ : КНУБА, 2023. - 40 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced