Історія фізичної культури: методичні вказівки до вивчення дисципліни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Киселевська, Світлана Михайлівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Історія фізичної культури». Надано теми до лекційних і семінарських занять, теми для самостійної роботи, питання до модульного та семестрового контролю, список літератури й інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр денної і заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
історія фізичної культури, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Історія фізичної культури: методичні вказівки до вивчення дисципліни : для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : С. М. Киселевська. - Київ : КНУБА, 2023. - 40 с.