«Червоні», «блакитні», «жовті» та «зелені» лінії: до питання практики просторової детермінації в містобудівній документації

Ескіз

Дата

2020

Автори

Плешкановська, А. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті викладені результати дослідження вітчизняної та закордонної практики просторової детермінації «червоних», «блакитних», «жовтих» та «зелених» ліній в містобудівній та проектній документації. Із застосуванням компаративістського та графоаналітичного методів аналізу встановлені особливості розроблення відповідних графічних матеріалів. Встановлена необхідність узгодження законодавчо-нормативної бази розроблення містобудівної документації; надані рекомендації до нормативно-методичної бази розроблення планів «блакитних», «жовтих» та «зелених» ліній.

Опис

Ключові слова

кафедра землеустрою і кадастру, містобудівна документація, планувальні обмеження, червоні лінії, блакитні лінії, зелені лінії, жовті лінії, лінії регулювання забудови, просторове планування

Бібліографічний опис

Плешкановська А. М. «Червоні», «блакитні», «жовті» та «зелені» лінії: до питання практики просторової детермінації в містобудівній документації / А. М. Плешкановська // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осетрін. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 73. – С. 213-230. - Бібліогр : 29 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset