«Червоні», «блакитні», «жовті» та «зелені» лінії: до питання практики просторової детермінації в містобудівній документації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Плешкановська, А. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті викладені результати дослідження вітчизняної та закордонної практики просторової детермінації «червоних», «блакитних», «жовтих» та «зелених» ліній в містобудівній та проектній документації. Із застосуванням компаративістського та графоаналітичного методів аналізу встановлені особливості розроблення відповідних графічних матеріалів. Встановлена необхідність узгодження законодавчо-нормативної бази розроблення містобудівної документації; надані рекомендації до нормативно-методичної бази розроблення планів «блакитних», «жовтих» та «зелених» ліній.
Опис
Ключові слова
кафедра землеустрою і кадастру, містобудівна документація, планувальні обмеження, червоні лінії, блакитні лінії, зелені лінії, жовті лінії, лінії регулювання забудови, просторове планування
Бібліографічний опис
Плешкановська А. М. «Червоні», «блакитні», «жовті» та «зелені» лінії: до питання практики просторової детермінації в містобудівній документації / А. М. Плешкановська // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осетрін. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 73. – С. 213-230. - Бібліогр : 29 назв.
Зібрання