Стильова поліфонія у традиційному сакральному будівництві України ХІХ – першої половини ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Завада, В. Т.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядається феномен стильової поліфонії у традиційному сакральному будівництві України ХІХ – п.пол.ХХ ст., пов’язаний з складним переплетінням у ньому різних художньо-стильових течій цього періоду
Опис
Ключові слова
стиль, поліфонія, традиційний, сакральний, храм, кафедра дизайну архітектурного середовища
Бібліографічний опис
Завада В. Т. Стильова поліфонія у традиційному сакральному будівництві України ХІХ – першої половини ХХ століття / В. Т. Завада // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 113 - 124. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання