Феномен безпеки та місце міського простору у його структурі

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
розглядаються різні підходи до визначення феномену безпеки, з ґрунтовним аналізом одного з її аспектів – «безпека людини». На основі опрацьованих матеріалів автором описуються рівні, класифікація та види безпеки, а також її зв’язок з життєвим простором людини, частиною якого є міське середовище.
Опис
Ключові слова
безпека, загроза, життєве середовище
Бібліографічний опис
Главацький О. З. Феномен безпеки та місце міського простору у його структурі / О. З. Главацький // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 184-195. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання