Управління фінансовими потоками в будівництві в умовах кризи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Денисенко, Наталія Олегівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто актуальні проблеми формування фінансових потоків в будівництві та визначено особливості управління грошовим потоком на сучасному етапі розвитку. На основі узагальнення теоретичного досвіду запропоновано практичні рекомендації щодо підвищення результативності діяльності будівельних підприємств в умовах кризи.
Опис
Ключові слова
кафедра міського господарства, фінансові потоки, грошові потоки, фінансово-економічна криза, криза будівельної галузі, антикризове управління, оцінка вартості підприємства, інвестиційні методи оцінки, ринкова оцінка підприємства
Бібліографічний опис
Денисенко Н. О. Управління фінансовими потоками в будівництві в умовах кризи / Н. О. Денисенко // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 36. – С. 107 - 117. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання