Методи розрахунку залізобетонних монолітних перекрить з порожнистими вкладишами

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2019
Автори
Кріпак, В. Д.
Колякова, В. М.
Скопець, В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Монолітні залізобетонні плити перекриття з пустотними вкладишами мають великі переваги перед традиційними суцільними. Їх використання дозволяє знизити власну вагу, зменшити навантаження каркас будівлі, збільшити прольоти, поліпшити тепло – та звукопровідність перекрить. Однак впровадження таких плит в будівництві стримується відсутністю теоретичних досліджень і необхідної нормативної бази для проектування. У статті розглядаються методи аналітичного і чисельного моделювання у МСЕ комплексах роботи плити з пустотними вкладишами. Розг- лянуто чотири можливих методи компютерного моделювання облегшеної плити перекриття з перехресними порожнинами в комбінації з повнотілими ділянками плити з використанням ПК ЛІРА-САПР. Проаналізована сходимість результатів зусиль та переміщень дослідного фрагменту плити. Показано, що найбільш аде- кватно відображає напружений та деформова- ний стан метод розрахунку 1 – моделювання перекриття плитою приведеної жорсткості. Цей метод є найбільш простим з точки зору моделювання складних архітектурних форм перекрить, має задовільну подібність результа- тів, дозволяє підбирати необхідне армування за допомогою постпроцесорів. Даний метод рекомендовано використовувати при моделюванні просторової роботи каркасу будівлі, для оцінки зусиль і необхідного армування плит перекриття, елементів каркасу та фундаментів.
Опис
Ключові слова
кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій, монолітна плита, пустотний вкладиш, напружений стан, моделювання, чисельні методи, monolithic slab, hollow liner, tense state, modelling, numerical methods
Бібліографічний опис
Кріпак В. Д. Методи розрахунку залізобетонних монолітних перекрить з порожнистими вкладишами / В. Д. Кріпак, В. М. Колякова, В. Скопець // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 5. - С. 15-23. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання