Формування садибного житла на основі принципу енергоефективності на території північного регіону України

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті проведено аналіз існуючого стану, досліджено фактори впливу на енергоефективне житло, запропоновано рекомендації щодо архітектурно-планувальної організації садибного житла на основі принципу енергоефективності для північного регіону України та наведено практичне впровадження результатів дослідження у вигляді проекту селища з детальною розробкою архітектурно-планувальних рішень індивідуальних та блокованих садибних будинків.
Опис
Ключові слова
житло енергоефективне, регіон північний, будинкі садибні, рішення архітектурно-планувальні, кафедра архітектурних конструкцій
Бібліографічний опис
Плоский В. О. Формування садибного житла на основі принципу енергоефективності на території північного регіону України / В. О. Плоский, Т. О. Кащенко, Н. М. Ручинська // Енергозбереження в будівництві та архітектурі = Еnergy-savings in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. А. М. Тугай. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 2. - С. 131-138. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання