Визначення оптимальних параметрів утеплювача огороджувальних конструкцій енергоекономічних будівель при заданому терміні окупності

Ескіз

Дата

2011

Автори

Мартинов, В. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Зараз на опалення в Україні витрачається 30% усіх паливно-енергетичних ресурсів, що споживає країна, 65% з них – на опалювання житла. При цьому енерговитрати на опалення 1 кв. м загальної площі становлять в Україні – 250-400 кВт/год. на рік, у Німеччині –180, країнах Скандинавії – 150, у будинках, споруджених із застосуванням комплексу теплозбережних технологій, енергоекономічних -–усього 60-80. Один зі шляхів розв’язання проблеми економії енерговитрат на опалення житла – використання екологічно чистих відновлюваних джерел енергії, реконструкція існуючих будівель з метою створення енергоефективних та енергоекономічних будівель, які витрачають мінімальну кількість енергії на опалення.

Опис

Ключові слова

будівлі енергоекономічні, конструкції огороджувальні, параметри утеплювача, термін окупності

Бібліографічний опис

Мартинов В. Л. Визначення оптимальних параметрів утеплювача огороджувальних конструкцій енергоекономічних будівель при заданому терміні окупності / В. Л. Мартинов // Енергозбереження в будівництві та архітектурі = Еnergy-savings in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. А. М. Тугай. - Київ : КНУБА, 2011. Вип. 1. - С. 107-111. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced