Основні положення з охорони праці на практиці : методичні рекомендації з охорони праці студенту-практиканту на будівництві

Ескіз

Дата

2024

Автори

Тугай, Олексій Анатолійович
Хоменко, Олександр Михайлович
Орищенко, Віктор Вікторович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містить вказівки і основні положення з охорони праці у будівництві з переліком професійних шкідливостей та організаційних і технічних заходів, які зменшать вплив їх на здоров`я робітників. Наведено також рекомендації для безпечного виконання основних будівельних робіт студентами- практикантами. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які проходять навчальну і виробничу практики на будівельному об`єкті.

Опис

Ключові слова

кафедра організації та управління будівництвом, будівництво, охорона праці

Бібліографічний опис

Основні положення з охорони праці на практиці : методичні рекомендації з охорони праці студенту-практиканту на будівництві : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. А. Тугай та ін. – Київ : КНУБА, 2024. – 21 с. - Бібліогр. : с. 20.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced