Методика оцінки резервів зростання продуктивності праці в будівництві

Ескіз

Дата

2005

Автори

Ісаєнко, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Пропонується методика та алгоритм оцінки резервів зростання продуктивності праці на основі факторного аналізу, яка має за мету підвищення ефективності як окремих видів будівельно-монтажних робіт, так і діяльності будівельної організації в цілому. Запропонований підхід спрямований на формування конкурентних переваг шляхом виявлення та використання внутрішніх резервів операційної сфери підприємств будівельної галузі.

Опис

Ключові слова

алгоритм оцінки, зростання продуктивності праці, операційна сфера підприємства

Бібліографічний опис

Ісаєнко Ю. В. Методика оцінки резервів зростання продуктивності праці в будівництві / Ю. В. Ісаєнко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 8. – C. 99 - 108. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced