Аналіз нестаціонарної реакції пружної оболонки на імпульсне навантаження

Ескіз

Дата

2018

Автори

Кривенко, О. П.
Ворона, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено методику дослідження нестаціонарних коливань оболонок неоднорідної структури при дії короткочасних динамічних навантажень. Методика побудована на основі скінченноелементної моделі тонкої пружної неоднорідної оболонки і створеної на її базі для задач динаміки редукованої моделі. Виконано порівняння розв’язків з результатами розрахунків, що отримані за допомогою програмного комплексу SCAD.

Опис

Ключові слова

тонка пружна оболонка, універсальний просторовий скінченний елемент, редукована модель, імпульсне навантаження, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Кривенко О. П. Аналіз нестаціонарної реакції пружної оболонки на імпульсне навантаження / О. П. Кривенко, Ю. В. Ворона // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 101. – С. 26 - 37. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced