Аналіз нестаціонарної реакції пружної оболонки на імпульсне навантаження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Кривенко, О. П.
Ворона, Ю. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено методику дослідження нестаціонарних коливань оболонок неоднорідної структури при дії короткочасних динамічних навантажень. Методика побудована на основі скінченноелементної моделі тонкої пружної неоднорідної оболонки і створеної на її базі для задач динаміки редукованої моделі. Виконано порівняння розв’язків з результатами розрахунків, що отримані за допомогою програмного комплексу SCAD.
Опис
Ключові слова
тонка пружна оболонка, універсальний просторовий скінченний елемент, редукована модель, імпульсне навантаження, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Кривенко О. П. Аналіз нестаціонарної реакції пружної оболонки на імпульсне навантаження / О. П. Кривенко, Ю. В. Ворона // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 101. – С. 26 - 37. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання