Вплив на процес денітрифікації органічних речовин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Василенко, О. А.
Поліщук, О. В.
Молька, І. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Здійснений якісний та кількісний аналіз впливу на процес денітрифікації органічних речовин. Показано вплив на ефективність денітрифікації діапазону відносної концентрації БСК очищуваних стічних вод.
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, біологічне очищення стічних вод, сполуки азоту, нітри- денітрифікація, математична модель денітрифікації, биологическая очистка сточных вод, соединения азота, нитри-денитрификация, математическая модель денитрификации, biological treatment of waster water, connections of nitrogen, process of nitri-denitrification, mathematical model, denitrification
Бібліографічний опис
Василенко О. А. Вплив на процес денітрифікації органічних речовин / О. А. Василенко, О. В. Поліщук, І. В. Молька // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 18. – С. 77 – 83. – Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання