Чисельний метод оцінювання забоїв машин для земляних робіт

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
З допомогою аналізу літературних джерел конкретизовано поняття «забій машин для земляних робіт», запропонована методика визначення якості забоїв , одержані одиничні і комплексні показники якості, показані можливі діапазони якості, їх вплив на робочий процес машин для земляних робіт, а також зв`язок якості забоїв з потужністю і продуктивністю машин.
Опис
Ключові слова
кафедра основ професійного навчання, машини для земляних робіт, якість забоїв, одиничні і комплексні показники, діапазони якості, зв`язок з потужністю і продуктивністю машин, machines for earthmovings, quality of coalface
Бібліографічний опис
Богуславський В. Є. Чисельний метод оцінювання забоїв машин для земляних робіт / В. Є. Богуславский // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 80. - С. 68 - 71. Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання