Кваліфікаційні вимоги до підготовки аспірантів технічних університетів з дисципліни «іноземна мова»

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються кваліфікаційні вимоги до аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук у рамках підготовки з курсу іноземної мови з урахуванням європейських рекомендацій з мовної освіти.
Опис
Ключові слова
кафедра іноземних мов, кваліфікаційні вимоги, аспірант, здобувач, науковий ступінь, іноземна мова, кандидат наук, європейські рекомендації, qualifying requirements, post-graduate, research student, scientific degree, foreign language, PhD, European recommendations
Бібліографічний опис
Паніна О. В. Кваліфікаційні вимоги до підготовки аспірантів технічних університетів з дисципліни «іноземна мова» / О. В. Паніна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ.нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 62, ч. 1. - С. 455-460. - Бібліогр. : 4 назв.
Зібрання