Гелікорти в містах

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Актуальність проблеми розміщення гелікортів в місті, аналіз останніх досліджень, мета і задача дослідження, завдання дослідження, предмет дослідження, методи дослідження та наукова новизна, практичне значення отриманих результатів,висновки
Опис
Ключові слова
гелікорти, розміщення в структурі міста, фактори, які впливають на безпеку польотів
Бібліографічний опис
Семироз Н. Г. Гелікорти в містах / Н. Г. Семироз // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 560-568. - Бібліогр. : 8 назв
Зібрання