Історичні будівлі з готельною фукнкцією як складові туристичної галузі (на прикладі корчем та заїздів Західної України XVIII-XIX ст.)

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сформульовано пропозиції з сучасного пристосування історичних будівель з готельною функцією, розроблено можливі туристичні маршрути.
Опис
Ключові слова
туризм, архітектура, історичні готельні будівлі, сучасне пристосування
Бібліографічний опис
Козакова О. М. Історичні будівлі з готельною фукнкцією як складові туристичної галузі (на прикладі корчем та заїздів Західної України XVIII-XIX ст.) / О. М. Козакова // Сучасні проблеми архїтектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 47-55. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання