Математичне моделювання динаміки накопичення сполук заліза у вхідному перерізі завантаження фільтра

Ескіз

Дата

2017

Автори

Поляков, В. Л.
Мартинов, С. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано нелінійну кінетичну модель трансформації та іммобілізації двох форм заліза при фізико-хімічному знезалізненні підземних вод. Отримано її строгі та наближені розв’язки стосовно вхідного перерізу завантаження фільтра. Проаналізовано можливість використання різних способів спрощення математичної моделі із застосуванням динамічного осереднення.

Опис

Ключові слова

фізико-хімічне знезалізнення, фільтрування, математичне моделювання, автокаталітичність, динамічне осереднення, физико-химическое обезжелезивание, фильтрация, математическое моделирование, автокаталитичность, динамическое осреднение, physicochemical deferrization, filtration, mathematical modelling, autocatalyticity, dynamic averaging

Бібліографічний опис

Поляков В. Л. Математичне моделювання динаміки накопичення сполук заліза у вхідному перерізі завантаження фільтра / В. Л. Поляков, С. Ю. Мартинов // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 272-280. – Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset