Сучасні технології моніторингу довкілля : на прикладі Київської агломерації : монографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Бондар, Олександр Іванович
Тафтай, Володимир Володимирович
Фінін, Георгій Семенович
Шевченко, Роман Юрійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Рута
Анотація
У монографії сформульовані концептуальні положення нової методології екологічного моніторингу – обсерваційної, парадигма якої ґрунтується на розроблених системах і математичних моделях реального та віртуального моніторингу довкілля за допомогою ландмаркових систем наземного, підземного, повітряного, водного та космічного базування. Представлені новітні технічні та технологічні висновки щодо метризації довкілля, розроблення геопросторових моделей обсерваційних систем моніторингу. Зазначено, що обсерваційні екологічні дослідження поділяються на класичні (традиційні) та неоновітні, застосовуючи методики кон версійного моделювання довкілля-простору із апробуваннням алгоритму обсерваційних сценаріїв результатів рекогностування із застосуванням краудсорсингових технологій цифрового картографування. Представлені та відтворені нові можливості дешифрування, ідентифікації та інтерпретації даних дистанційного зондування Землі та оперативних геопросторових моделей мережі інфраструктури екологічних обсервацій, що отримали дефініційне обґрунтування як ландмарки. Визначені та підтверджені засади та концепції розробленої теорії формалізованого обсерваційного екологічного картографування. Розроблена методика укладання серії екологічних карт на основі матеріалів космічного знімання. Апробація проведена на проблемних полігонах геостаціонарних екологічних досліджень міста Києва. Монографія призначена для фахівців та науковців природничих та технічних наук, що займаються інноваційними проблемами реалізації проведення екологічного моніторингу засобами цифрової геодезії та картографії, геоінформаційних систем та аерокосмічних технологій.
Опис
Ключові слова
моніторинг довкілля, агломерація київська
Бібліографічний опис
Сучасні технології моніторингу довкілля: на прикладі Київської агломерації : монографія / О. І. Бондар [та ін.] ; Держ. екологічна академія післядипломної освіти та управління. - Житомир : Рута, 2022. - 394 c. - іл. - Бібліогр. : с. 386 - 390.
Зібрання