Дослідження стійкості відходів феритного очищення стічних вод

Ескіз

Дата

2016

Автори

Кочетов, Г. М.
Колодько, А. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Вивчено кінетику вилуговування іонів важких металів із феритизованих шламів у лабораторних умовах і визначено вплив на даний процес рН та температури.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, утилізація, utilization, очищення води, water treatment, феритизація, ferritization, будівельні матеріали, building materials

Бібліографічний опис

Кочетов Г. М. Дослідження стійкості відходів феритного очищення стічних вод / Г. М. Кочетов, А. О. Колодько // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред . А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 26. - С. 113- 117. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced