Спасо-Преображенская церковь в Натальевке Харьковской области. Храм-музей

Ескіз

Дата

2015

Автори

Качемцева, Л. В.
Леонидова, Е. Н.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті досліджуються особливості храму-музею в Наталовці Харківської області з урахуванням унікальності його функціонального рішення. Аналізується об'ємно-просторова композиція, стилістика і декоративне оздоблення об'єкта. Особлива увага приділяється розкриттю образного рішення храму-музею.

Опис

Ключові слова

храм-музей, функціональна унікальність, «неоруський стиль", образне рішення

Бібліографічний опис

Качемцева Л. В. Спасо-Преображенская церковь в Натальевке Харьковской области. Храм-музей / Л. В. Качемцева, Е. Н. Леонидова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 43-46. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced