Про один варіант одновимірних розрахункових рівнянь для дослідження НДС нетонких пластин змінної товщини

Ескіз

Дата

2018

Автори

Шорін, О. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглядається узагальнення методу прямих на дослідження напружено-деформованого стану пластин досить складної форми, в постановці плоскої задачі теорії пружності (плоска деформація або плоский напружений стан), які раніше не розглядалися класичним варіантом методу прямих. Побудовано систему розрахункових рівнянь, поставлено граничні задачі, які передбачається розв’язувати ефективним чисельним методом дискретної ортогоналізації С.К. Годунова.

Опис

Ключові слова

теорія пружності, метод прямих, чисельно-аналітичний метод, проекційний метод, одновимірні граничні задачі, плоска деформація, напружено-деформований стан, редуковані рівняння, метод дискретної ортогоналізації, пластина змінної товщини

Бібліографічний опис

Шорін О. А. Про один варіант одновимірних розрахункових рівнянь для дослідження НДС нетонких пластин змінної товщини / О. А. Шорін // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 100. – С. 191-201. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset