Про один варіант одновимірних розрахункових рівнянь для дослідження НДС нетонких пластин змінної товщини

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядається узагальнення методу прямих на дослідження напружено-деформованого стану пластин досить складної форми, в постановці плоскої задачі теорії пружності (плоска деформація або плоский напружений стан), які раніше не розглядалися класичним варіантом методу прямих. Побудовано систему розрахункових рівнянь, поставлено граничні задачі, які передбачається розв’язувати ефективним чисельним методом дискретної ортогоналізації С.К. Годунова.
Опис
Ключові слова
теорія пружності, метод прямих, чисельно-аналітичний метод, проекційний метод, одновимірні граничні задачі, плоска деформація, напружено-деформований стан, редуковані рівняння, метод дискретної ортогоналізації, пластина змінної товщини
Бібліографічний опис
Шорін О. А. Про один варіант одновимірних розрахункових рівнянь для дослідження НДС нетонких пластин змінної товщини / О. А. Шорін // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 100. – С. 191-201. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання