Вплив дії сейсмічного навантаження на несучу здатність пальового ростверку житлового будинку

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виконано дослідження напружено-деформованого стану плити фундаментного ростверку залізобетонного житлового будинку при дії основного та аварійного сполучення навантажень. Висотна будівля моделювалась як просторовий скінченно-елементний каркас зі сталими жорсткістними характеристиками. За допомогою програмного комплексу МОНОМАХ досліджувався вплив сейсмічного навантаження на максимальні значення зусиль та напружень фундаментного пальового ростверку та на величини прогинів верхньої її частини. Аналіз результатів дослідження напружено-деформованого стану плитного ростверку будівлі свідчить про те, що дія сейсмічного навантаження суттєво впливає на несучу здатність та жорсткість як ростверку так і будівлі в цілому.
Опис
Ключові слова
сейсмічне навантаження, несуча здатність, напружено-деформований стан плити, плитний ростверк
Бібліографічний опис
Чеверда П. П. Вплив дії сейсмічного навантаження на несучу здатність пальового ростверку житлового будинку / П. П. Чеверда, О. В. Геращенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 88. - С. 97-101. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання