Наукова школа будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури

Ескіз

Дата

2017

Автори

Баженов, В. А.
Ворона, Ю. В.
Лізунов, П. П.
Пискунов, С. О.
Шишов, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Висвітлюється історія заснування і розвитку наукової школи будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури, зародження якої пов’язується із створенням у 1961 р. науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій. Прослідковано основні етапи шляху, пройденого науковим колективом лабораторії, на базі якої згодом був створений НДІ будівельної механіки. Зазначається, що основними задачами наукової школи були і є розробка орієнтованих на використання комп’ютерної техніки методів та алгоритмів чисельного аналізу для розв'язання задач механіки деформівних тіл, а також розробка автоматизованих систем розрахунку конструкцій у різних галузях техніки. Підкреслено тісний зв’язок науково дослідних робіт з навчальним процесом кафедри будівельної механіки.

Опис

Ключові слова

будівельна механіка, чисельні методи, універсальні автоматизовані системи, розрахуни на міцність, стійкість та коливання, наукові публікації, впровадження результатів у навчальний процесс, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Наукова школа будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури / В. А. Баженов, Ю. В. Ворона, П. П. Лізунов, С. О. Пискунов, О. В. Шишов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 99. – С. 3 - 32. - Бібліогр. : 29 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset