Наукова школа будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Висвітлюється історія заснування і розвитку наукової школи будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури, зародження якої пов’язується із створенням у 1961 р. науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій. Прослідковано основні етапи шляху, пройденого науковим колективом лабораторії, на базі якої згодом був створений НДІ будівельної механіки. Зазначається, що основними задачами наукової школи були і є розробка орієнтованих на використання комп’ютерної техніки методів та алгоритмів чисельного аналізу для розв'язання задач механіки деформівних тіл, а також розробка автоматизованих систем розрахунку конструкцій у різних галузях техніки. Підкреслено тісний зв’язок науково дослідних робіт з навчальним процесом кафедри будівельної механіки.
Опис
Ключові слова
будівельна механіка, чисельні методи, універсальні автоматизовані системи, розрахуни на міцність, стійкість та коливання, наукові публікації, впровадження результатів у навчальний процесс, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Наукова школа будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури / В. А. Баженов, Ю. В. Ворона, П. П. Лізунов, С. О. Пискунов, О. В. Шишов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 99. – С. 3 - 32. - Бібліогр. : 29 назв.
Зібрання