Алгоритми розв'язування рівнянь рівноваги для динамічних задач напіваналітичним методом скінченних елементів

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для ефективного пошуку рішення задач динаміки, на сьогоднішній день, потрібно володіти всім набором засобів аналізу, чітко представляти правила і границі їх застосування. До того ж, високі вимоги до розрахункових моделей, що закладені до сучасної нормативної бази припускають розгляд динамічних навантажень різного рівня інтенсивності, які можуть діяти на конструкцію в один і той же момент часу, що в свою чергу потребує ретельного дослідження меж достовірного використання того чи іншого алгоритму.
Опис
Ключові слова
розв'язання систем рівнянь динаміки, рівняння рівноваги, динамічні задачі, напіваналітичний метод скінченних елементів
Бібліографічний опис
Алгоритми розв'язування рівнянь рівноваги для динамічних задач напіваналітичним методом скінченних елементів / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, І. І. Солодей, Ю. В. Шевченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 79. - С. 43-62. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання