Принципи архітектурно-планувальної організації відкритих міських просторів порушеного міського середовища Донбасу

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначено основні принципи архітектурно – планувальної організації відкритих міських просторів порушеного міського середовища Донбасу, прийоми та засоби їх реалізації на підставі його комплексного дослідження.
Опис
Ключові слова
архітектурно - планувальна організація, порушені території (ПТ), відкритий міський простір (ВМП)
Бібліографічний опис
Кравченко О. В. Принципи архітектурно-планувальної організації відкритих міських просторів порушеного міського середовища Донбасу / О. В. Кравченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 224-229. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання