З’ясування причинно-наслідкових змін механізму біотичної саморегуляції гідроекосистем водного басейну р. Кальміус

Ескіз

Дата

2019

Автори

Василенко, Леся Олексіївна
Жукова, Олена Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Астрая

Анотація

У колективній монографії з позицій міждисциплінарного підходу викладено результати досліджень агроекологічних особливостей і перспективи збереження, відновлення та раціонального використання природних ресурсів в сучасних умовах. Розглянуто питання щодо соціально-правових і еколого-економічних проблем та особливостей збереження, відновлення й раціонального використання природно- ресурсного потенціалу. Наведено проблеми та перспективи технологічних і технічних рішень щодо збереження, відновлення та раціонального використання природних і енергетичних ресурсів. Визначено напрями вдосконалення сучасних енергетичних систем з метою збереження та раціонального використання природно- ресурсного та енергетичного потенціалів. Колективна монографія є частиною НДДКР на тему «Концепція розвитку енергоефективних і енергонезалежних сільських територій задля зміцнення конкурентоспроможності національної економіки» Полтавської державної аграрної академії (номер державної реєстрації 0119U100028 від 10.01.2019 р). Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного управління, фахівців агроформувань, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями збереження, відновлення та раціонального використання природних ресурсів в сучасних умовах

Опис

Ключові слова

дослідження пр родних ресурсів, агроекологія, гідроекологія, кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Бібліографічний опис

З’ясування причинно-наслідкових змін механізму біотичної саморегуляції гідроекосистем водного басейну р. Кальміус / Л. О. Василенко, О. Г. Жукова // Природно-ресурсний та енергетичний потенціали : Напрями збереження, відновлення та раціонального використання : колективна монографія / за ред. О.О. Горба [ та ін.] - Полтава, 2019. - С. 14 - 25.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced