Шляхи проникнення неоросійського стилю в архітектуру дерев'яних церков Волині

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті проаналізовано передумови виникнення неоросійського стилю в дерев‘яному церковному зодчестві на території колишньої Волинської губернії. Визначено основні причини, що призвели до появи значної кількості подібних між собою дерев‘яних церков на досліджуваній території. З‘ясовано, що привнесений, синодальний тип храму з часом став невід‘ємною частиною храмобудівної спадщини Волинського краю
Опис
Ключові слова
неоросійський стиль, Волинь, дерев'яна церква, православ'я
Бібліографічний опис
Смолінська О. Е. Шляхи проникнення неоросійського стилю в архітектуру дерев'яних церков Волині / О. Е. Смолінська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 124 - 132. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання