Замкнений цикл водопостачання установок хімічної підготовки води підприємств теплоенергетики

Ескіз

Дата

2004

Автори

Айрапетян, Тамара Степанівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертацію присвячено актуальній проблемі захисту водних об’єктів від забруднення стічними водами підприємств теплоенергетики шляхом розробки методів та засобів використання вказаних стічних вод у замкненому оборотному циклі. На підставі детального дослідження хімічного складу і фізико-хімічних властивостей стічних вод, що утворюються від основних технологічних процесів хімічної підготовки води на ТЕС і ТЕЦ, розроблена технологія їх очистки та використання з метою запобігання скиду забруднених стічних вод у водні об’єкти. Запропоновано технологію обробки стічних вод від промивки (регенерації) натрій-катіонітових фільтрів, яка полягає у їх обробці содо-вапняним методом з послідуючим поверненням на регенерацію, що дозволяє створити замкнений оборотний цикл промивної води натрій-катіонітових фільтрів з економією повареної солі та значно скоротити кількість регенераційних стічних вод. Запропоновано удосконалену конструкцію відкритого гідроциклона для спільної очистки стічних вод від промивки механічних фільтрів та стічних вод від спушування завантаження натрій-катіонітових фільтрів. Визначено гідромеханічні параметри завислих речовин, що містяться у суміші указаних стічних вод. Запропоновано математичну модель розрахунку величини градієнту швидкості руху води та гідравлічної крупності флокул, що утворюються при очистці стічних вод. Визначено водний і сольовий (матеріальний) баланси існуючої та розробленої схеми водопостачання і водовідведення установок хімічної підготовки води на ТЕС і ТЕЦ. Основні результати роботи і технологічні рішення впроваджені на ЗАТ "Теп- лоелектроцентраль-3" м. Харкова.

Опис

Ключові слова

установки хімічної підготовки води, стічні води, натрій-катіонітові фільтри, пом’якшення, замкнений оборотний цикл, водний і сольовий баланси

Бібліографічний опис

Айрапетян Т. С. Замкнений цикл водопостачання установок хімічної підготовки води підприємств теплоенергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / Айрапетян Тамара Степанівна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2004. - 18 с.- Бібліогр. : с. 14 - 15.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced