Cистема екологічного моніторингу забрудненння педосфери нафтопродуктами

Ескіз

Дата

2020

Автори

Триснюк, В. М.
Охарєв, В. О.
Триснюк, Т. В.
Голован Ю. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

У статті запропоновано актуальне науково-прикладне завдання підвищення рівня екологічної безпеки ґрунтового покриву, забрудненого нафтопродуктами. Основні шляхи його розв’язання полягають у розробленні нових методів екологічного моніторингу ґрунтового покриву; дослідженні процесів міграції нафтопродуктів у ґрунтовому покриві з метою підвищення якості рекультивації деградованих територій та розробленні прогнозних моделей для своєчасного виявлення територій, які перебувають у зоні ризику забруднення; встановленні залежностей між станом забруднення ґрунтів нафтопродуктами та їх генезисом і виявленні закономірностей поширенняполютанта у досліджуваному середовищі. В процесі досліджень вдосконалено систему екологічного моніторингу ґрунтового покриву з застосуванням методу інфрачервоної спектрофотометрії. Обґрунтовано метод фізико-хімічного аналізу проб ґрунтів та встановлено залежності між станом забруднення ґрунтів нафтопродуктами та їх генезисом.

Опис

Ключові слова

petroleum products, soil cover, reclamation, pollution, degradation, monitoring, нафтопродукти, ґрунтовий покрив, рекультивація, забруднення, деградація, моніторинг

Бібліографічний опис

Cистема екологічного моніторингу забрудненння педосфери нафтопродуктами / В. М. Триснюк, В. О. Охарєв, Т. В. Триснюк, Ю. М. Голован // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.,Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. О.М.Трофимчук. – Київ : Юстон, 2020. - Вип. 34(2). - С. 22 - 29. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset