Дослідження кінетики феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представлено результати досліджень кінетики процесу феритизації концентрованих стічних вод, які містять сполуки нікелю. Побудована регресійна модель та запропонований алгоритм розрахунку зміни концентрації іонів важких металів у часі.
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, очистка води, кінетика, феритизація, математична модель, нікель, wastewater treatment, kinetics, ferritisation, mathematical model, nickel
Бібліографічний опис
Кочетов Г. М. Дослідження кінетики феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв / Г. М. Кочетов, Д. М. Самченко, Л. І. Потапенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред . А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 26. - С. 118- 122. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання