Дослідження кінетики феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв

Ескіз

Дата

2016

Автори

Кочетов, Г. М.
Самченко, Д. М.
Потапенко, Л. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Представлено результати досліджень кінетики процесу феритизації концентрованих стічних вод, які містять сполуки нікелю. Побудована регресійна модель та запропонований алгоритм розрахунку зміни концентрації іонів важких металів у часі.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, очистка води, кінетика, феритизація, математична модель, нікель, wastewater treatment, kinetics, ferritisation, mathematical model, nickel

Бібліографічний опис

Кочетов Г. М. Дослідження кінетики феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв / Г. М. Кочетов, Д. М. Самченко, Л. І. Потапенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред . А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 26. - С. 118- 122. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset