Еколого-містобудівні системи: закономірності розвитку та просторово-часові виміри

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено результати дослідження фундаментальних засад сталого розвитку еколого-містобудівних систем.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, еколого-містобудівні системи, сталий розвиток, екологічна рівновага, демографічна ємність, просторово-часові виміри
Бібліографічний опис
Устінова І. І. Еколого-містобудівні системи: закономірності розвитку та просторово-часові виміри / І. І. Устінова, А. В. Чубарова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 44. - С. 109 - 17. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання