Еколого-містобудівні системи: закономірності розвитку та просторово-часові виміри

Ескіз

Дата

2016

Автори

Устінова, І. І.
Чубарова, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено результати дослідження фундаментальних засад сталого розвитку еколого-містобудівних систем.

Опис

Ключові слова

кафедра містобудування, еколого-містобудівні системи, сталий розвиток, екологічна рівновага, демографічна ємність, просторово-часові виміри

Бібліографічний опис

Устінова І. І. Еколого-містобудівні системи: закономірності розвитку та просторово-часові виміри / І. І. Устінова, А. В. Чубарова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 44. - С. 109 - 17. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced