Основи психодіагностики у фізичному вихованні і спорті : методичні вказівки до вивчення курсу

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять вимоги щодо підготовки до практичних занять та самостійної підготовки, змістовні модулі, ключові слова тем, літературу для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт (рефератів). Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».
Опис
Ключові слова
психодіагностика, виховання фізичне, спорт, кафедра професійної освіти
Бібліографічний опис
Калениченко Р. А. Основи психодіагностики у фізичному вихованні і спорті : методичні вказівки до вивчення курсу : для студ. спец. 017 "Фізич. культура і спорт", галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" / Р. А. Калениченко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2023. - 28 с.