Влияние окислительно-восстановительного потенциала среды на миграцию фосфора в системе активный ил-сточная вода в биологических очистных сооружениях

Ескіз

Дата

2015

Автори

Смирнов, А. В.
Юрченко, В. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі розглянуті кількісні характеристики впливу окисновідновного потенціалу середовища на процес біологічної очистки стічних вод від фосфору ортофосфатів. Кількісні залежності встановлювали при лабораторному моделюванні аеробних і анаеробних умов культивування мулової рідини, а також при обстеженні діючих очисних споруд каналізації.

Опис

Ключові слова

біологічна очистка стічних вод, биологическая очистка сточных вод, biological wastewater treatment, активний мул, активный ил, activated sludge, фосфор ортофосфатів, фосфор ортофосфатов, phosphorus, керуюча дія, управляющие воздействия, control actions, окисно-відновний потенціал, окислительновосстановительный потенциал, redox

Бібліографічний опис

Смирнов А. В. Влияние окислительно-восстановительного потенциала среды на миграцию фосфора в системе активный ил-сточная вода в биологических очистных сооружениях / А. В. Смирнов, В. А. Юрченко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред . О.С. Волошкіна. – Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 25. - С. 244 - 251. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced