Влияние окислительно-восстановительного потенциала среды на миграцию фосфора в системе активный ил-сточная вода в биологических очистных сооружениях

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі розглянуті кількісні характеристики впливу окисновідновного потенціалу середовища на процес біологічної очистки стічних вод від фосфору ортофосфатів. Кількісні залежності встановлювали при лабораторному моделюванні аеробних і анаеробних умов культивування мулової рідини, а також при обстеженні діючих очисних споруд каналізації.
Опис
Ключові слова
біологічна очистка стічних вод, биологическая очистка сточных вод, biological wastewater treatment, активний мул, активный ил, activated sludge, фосфор ортофосфатів, фосфор ортофосфатов, phosphorus, керуюча дія, управляющие воздействия, control actions, окисно-відновний потенціал, окислительновосстановительный потенциал, redox
Бібліографічний опис
Смирнов А. В. Влияние окислительно-восстановительного потенциала среды на миграцию фосфора в системе активный ил-сточная вода в биологических очистных сооружениях / А. В. Смирнов, В. А. Юрченко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред . О.С. Волошкіна. – Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 25. - С. 244 - 251. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання