Прагматичний пiдхiд до використання концепції метаболізму міського середовща

Ескіз

Дата

2017

Автори

Патракеєв, І. М.
Зібров, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянута в статті концепція метаболізму міського середовища допоможе в проведенні досліджень за такими напрямками як зменшення навантаження на стан довкілля, послаблення екологічних проблем та зменшення залежності від копальних природних ресурсів. Сутність концепції полягає в тому, що міське середовище є живий організм, в якому безперервно відбуваються перетворення та трансформація енергетичних, речових та інформаційних потоків. Методи та моделі процесів метаболізму дозволять реалізувати на практиці концепцію сталого розвитку міського середовища, яка є розвитком вчення В. І. Вернадського про ноосферу.

Опис

Ключові слова

кафедра геоінформатики і фотограмметрії, місто як організм, енергетичний баланс, метаболізм, вільна енергія, потоки ресурсів, міське середовище, ентропія, город как организм, энергетический баланс, метаболизм, свободная энергия, потоки ресурсов, городская среда, энтропия, city as an organism, energy balance, metabolism, free energy, resource flows, entropy

Бібліографічний опис

Патракеєв І. М. Прагматичний пiдхiд до використання концепції метаболізму міського середовща / І. М. Патракеєв, В. В. Зібров // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 258-272. - Бібліогр. : 25 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset