Управління персоналом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Титок, В. В.
Ємельянова, О. М.
Демидова, О. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено вказівки і завдання щодо вирішення теоретичних проблем та розв’язання практичних завдань з управління персоналом підприємства. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної та заочної форми навчання.
Опис
Ключові слова
управління персоналом, кафедра організації та управління будівництвом
Бібліографічний опис
Управління персоналом : методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : В. В. Титок, О. М. Ємельянова, О. О. Демидова. – Київ : КНУБА, 2023. – 20 с. - Бібліогр. : с. 13.