Динаміка бурильних колон з урахуванням гіроскопічних сил

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Автори
Гром, А. А.
Недін, В.О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається динаміка бурильної колони, яка моделюється вертикально розташованим стержнем постійного поперечного перетину довжиною l з прямолінійною віссю в недеформованому стані (рис. 2), верхній кінець якого має шарнірно-нерухому опору, а нижній кінець – шарнірно-рухому опору.
Опис
Ключові слова
кафедра основ інформатики, швидкості обертання, швидкість обертання стержня, довжини стержня
Бібліографічний опис
Гром А. А. Динаміка бурильних колон з урахуванням гіроскопічних сил / А. А. Гром, В. О. Недін // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2001. - № 10. - С. 87-89. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання