Теорія прийняття рішень : конспект лекцій

Ескіз

Дата

2023

Автори

Горда, Олена Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містить теоретичний і довідковий матеріал, ілюстрований конкретними прикладами, контрольні запитання, список літератури. Розглянуто основні етапи вирішення задач прийняття рішень із використанням наявних математичних методів і алгоритмів. Розглянуто багатокритеріальні задачі в умовах визначеності, пов’язані з ними проблеми й сучасні підходи та методи їх вирішення. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології», 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології».

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, теорія прийняття рішень

Бібліографічний опис

Горда О. В. Теорія прийняття рішень : консп. лекцій : для студ. спец. 122 "Комп. науки", 126 "Інформ. системи і технології" та 015.10 "Проф. освіта. Комп. технології" : у 2 ч. Ч. 1 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. В. Горда. - Київ : КНУБА, 2023. - 119 с. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced