Ефективність організації повітрообміну приміщень при використанні стін Тромба-Мішеля

Ескіз

Дата

2017

Автори

Мілейковський, В. О
Клименко, Г. М
Дзюбенко, В. Г

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Сонячна енергія є перспективним відновлюваним джерелом енергії. Одним з варіантів її використання є пасивні сонячні опалювальні прилади. Розглянуто використання стіни Тромба-Мішеля для забезпечення мікроклімату приміщень. Поширеним є варіант з подачею повітря до верхньої зони приміщення. Але, як показує аналіз досліджень, при такій схемі подачі повітря з природною спонукою руху повітря в просторі стіни Тромба-Мішеля спостерігається суттєвий недолік: перегрів верхньої зони. Як варіант, що мінімізує такий недолік, є встановлення вентилятора, який примусово подає повітря до робочої зони і забирає повітря з верхньої зони. Оцінено ефективність обох варіантів. У результаті аналітичної оцінки обох варіантів виявлено, що при подачі повітря до верхньої зони 67 % сонячної енергії втрачається на перегрів верхньої зони приміщення. А максимально ефективним рішенням, що дає мінімальний перегрів верхньої зони, є використання вентилятора для спонуки руху повітря в стіні Тромба-Мішеля.

Опис

Ключові слова

сонячна енергія, пасивні сонячні опалювальні прилади, стіна Тромба-Мішеля, верхня зона

Бібліографічний опис

Мілейковський В. О Ефективність організації повітрообміну приміщень при використанні стін Тромба-Мішеля / В. О. Мілейковський, Г. М. Клименко, В. Г. Дзюбенко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 21. - С. 18-26. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced