Градостроительные методы оценки и повышения уровня духовного потенциала городской среды

Ескіз

Дата

2017

Автори

Дьомін, М. М.
Арзили, А. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Сучасна світова політична арена характеризується конкурентністю глобальних міст між собою за визнання і повагу в світі. Рівень визнання територіальної одиниці безпосередньо впливає на стан туризму, залучення зовнішніх інвестицій, економічного зростання, встановлення партнерських відносин з іншими країнами, збільшення чисельності населення міст, престиж міста і повагу до нього. Однак на ряду з конкуренцією між собою міське середовище прискореними темпами втрачає зв'язність своїх історичних шарів, перебуваючи в постійній структурній реорганізації, яка має властивість мутувати, адаптуватися і трансформуватися [1], [2]. Нігілістичне ставлення до традицій, до глибинних витоків людської свідомості привело до вихолощення з міського середовища її духовного начала [1], [3]. Відбувається деструкція міського середовища, перманентна втрата її генетичної і культурної пам'яті [1]. Безліч людей відчувають такі міста як відчужені, що тиснуть, жорсткі, непривабливі місця, що не має нічого спільного з істинним змістом міського життя [1], [3]. До XXI сторіччя люди майже зовсім розгубили досвід духовної взаємодії з середовищем, втратили потребу в сенситивному і естетичному спілкуванні з нею [1]. Актуальним стає розробка абсолютно нового підходу до проектування міського середовища на якісно новому рівні, що відповідає на виклик XX1 століття.

Опис

Ключові слова

міське середовище, «дух міста», духовність середовища, духовність, генетична пам'ять нації, генетична пам'ять середовища, наративний потенціал, ментально-топонімічний опорний план, кафедра містобудування

Бібліографічний опис

Дьомін М. М. Градостроительные методы оценки и повышения уровня духовного потенциала городской среды / М. М. Дьомін, А. Ю. Арзили // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 48. - С. 322-331. - Бібліогр : 23 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced